Lidmaatschap

De Commercieele Club is volgens haar statuten een vereniging, bestaande uit zelfstandige ondernemers, vennoten/ maten en managers/ leidinggevenden. Deze kunnen, mits zij een bijdrage leveren aan de cultuur van De Commercieele Club, zich laten introduceren door een bestaand Commercieele Club-lid tijdens één van de geplande introductie-avonden om kennis te maken met De Commercieele Club.

Indien de introducé de club tenminste tweemaal bezocht heeft en zich schriftelijk heeft aangemeld, zal er een gesprek plaatsvinden met de Ballotagecommissie, die uiteindelijk het bestuur schriftelijk zal adviseren over een eventueel lidmaatschap.

Wanneer het bestuur besluit tot toelating, zal het kandidaat-lid gedurende een periode van twee weken worden voorgehangen, om te bezien of er onder de leden bezwaren worden geuit tegen het voorgenomen lidmaatschap. Wanneer er geen bezwaren worden ingediend, wordt het kandidaat-lid lid van De Commercieele Club.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van De Commercieele Club:
T: (070) 310 51 67
E: secretariaat@commercieeleclub.nl

Hierbij willen wij de onderstaande leden speciaal onder uw aandacht brengen:

Honoraire leden

Dhr. J.J. van Aartsen
Dr. W.J. Deetman

Ereleden

Dhr. D. Beuk †

Dhr. L. Kulk
Dhr. G.P.J. van Alkemade
Dhr. R.B.P. Lauret

Leden van verdienste

Drs. W. Bruinzeel
Mr. R. M. Köhne
Dhr. R.L.C. van Cromvoirt