Koninklijke onderschieding

Het 100 jarig jubileum, welk gevierd werd op 1 december jl., was een zeer succesvolle avond.

Niet enkel omdat van begin tot eind een geweldig feest was maar ook omdat wij die avond het predicaat koninklijke hebben ontvangen!