Het 100 jarig jubileum, welk gevierd werd op 1 december jl., was een zeer succesvolle avond. Niet enkel omdat van begin tot eind een geweldig feest was maar ook omdat wij die avond het predicaat koninklijke hebben ontvangen!...

Dinsdag 2 november jl. vond onze maandelijkse DCC clubavond plaats waarbij de burgemeester van Den Haag, de heer van Zanen, aanwezig was. Het was een mooie avond met een geslaagde kennismaking en er is uiteraard genoten van een heerlijk diner. De heer van Zanen is benoemd tot...

Geert van Alkemade heeft een goed gesprek gehad met de burgemeester van Den Haag over meer speciaal de aanvraag van de DCC voor het predikaat ‘Koninklijk’! Bijgevoegd de link naar het artikel: https://janvanzanen.denhaag.nl/nieuws/vrijdag-9-april/...